AI智能
改变未来

网络加速

BBR+BBR魔改+Lotsever(锐速)一键脚本 for Centos/Debian/Ubuntu

wget -N –no-check-certificate “https://raw.githubusercontent.com/chiakge/Linux-NetSpeed/master/tcp.sh” && chmod +x tcp.sh && ./tcp.shTOC marker

BBR2 & Xanmod高响应内核等 一键脚本 (TCPX)

wget -N “https://github.000060000.xyz/tcpx.sh” && chmod +x tcpx.sh && ./tcpx.shTOC marker

腾讯TCPA加速一键脚本

wget http://depot.treesky.link/tcpa/tcpa.sh

sh tcpa.sh

参数设置文件:

vi /usr/local/storage/tcpav2/start.sh

vi /usr/local/storage/tcpav2/sysctl.conf

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:爱站程序员基地 » 网络加速